โครงการเทศบาลพบประชาชน วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม 2554
 
จัดกิจกรรม "โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2554"  
 

                    เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
                    -  เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าวัดเจริญผล
                    -  เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณวัดส้มเสี้ยว
                    กิจกรรมภายในงาน อาทิ
                    ๑. ตรวจสุขภาพร่างกาย                                        
                         - วัดความดันโลหิต
                    ๒. การให้บริการของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย          
                        - บริการตัดผมชาย , หญิง            - บริการนวดแผนไทย          
                        - กิจกรรมศูนย์ ๓ วัย                   - แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
                        - บริการฉีดยาคุมกำเนิดและยาป้องกันเห็บ หมัดสุนัขและแมว
                        - จัดนิทรรศการพลังงาน               - บริการตรวจเช็คเครื่องไฟฟ้า และรถยนต์
                        - บริการสาธิตการฝึกอาชีพต่าง ๆ  - การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
                        - บริการงานทะเบียนราษฎร , แจ้งเกิด , แจ้งตาย , แจ้งย้ายที่อยู่ , แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลและบ้าน
                        - บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรงุที่ดิน , ค่าขออนุญาตต่างๆ
                        - บริการงานแบบบ้านเพื่อประชาชน , การขออนุญาต , สิ่งปลูกสร้าง-ต่อเติมอาคาร , งานบำรุงซ่อมแซมถนนท่อระบายน้ำ , ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
                        - รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะต่างๆ
                                                                         *********  อย่าพลาด อย่าลืมนะ *********
                              

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2554 เวลา 15.23 น. โดย คุณ คุณชนะอนันต์ พันธุ์ศิริ

ผู้เข้าชม 2720 ท่าน